Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Bến Tre đang là 1 trong 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 cao nhất hiện nay. Ảnh minh họa: H.T

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, hiện Bến Tre đang là 1 trong 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 10% kế hoạch cho đến thời điểm này.

Ông Cao Cự Nhâm, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bến Tre cho biết, để đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, từ nay đến cuối năm, KBNN Bến Tre tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, nội dung kiểm soát. Đồng thời, đơn vị cũng yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện quy trình kiểm soát chi lồng ghép với quy trình giao dịch điện tử trên dịch vụ công trực tuyến. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên 90% kế hoạch vốn. Thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực KBNN để phục vụ tốt cho các đơn vị giao dịch.

Tuy nhiên, theo KBNN Bến Tre, để làm tốt các việc này thì dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc cần tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện trong thời gian tới. Bởi hiện nay, một số mẫu biểu trên dịch vụ công trực tuyến chưa có hoặc chưa hoàn thiện như: Giấy nộp tiền vào tài khoản; giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên… gây khó khăn trong quá trình thực hiện kiểm soát của Kho bạc.

Hơn nữa, hiện nay phát sinh một số trường hợp thanh toán vốn đầu tư với phí, lệ phí thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán trong đầu tư xây dựng. Đối với công việc này do cơ quan nhà nước chuyên môn thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy định, không thông qua hợp đồng xây dựng, nên không thể kê khối lượng thực hiện theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ- CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc… Theo đó, KBNN Bến Tre cũng kiến nghị KBNN cần có hướng dẫn, thống nhất thực hiện thanh toán trên cơ sở văn bản thông báo thu phí, lệ phí của cơ quan thẩm định, không cần lập theo mẫu quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ- CP.

An Nhi