Trả lại tiền thùa

Năm 2020, KBNN Long An trả lại khách hàng hơn 125 triệu đồng tiền thừa. Ảnh minh họa: H.T

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Long An cho thấy, đơn vị luôn tuân thủ nghiêm các quy trình nghiệp vụ, kiểm đếm, thu chi tiền mặt, xuất nhập, giao nhận, vận chuyển tiền mặt, ấn chỉ có giá… đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hàng quý, KBNN Long An đều xây dựng định mức tồn quỹ tiền mặt cho các đơn vị thuộc và trực thuộc làm căn cứ điều hành thu, chi tiền mặt tại từng đơn vị.

Đồng thời, KBNN Long An thực hiện nghiêm chế độ quản lý kho quỹ, chế độ ra vào kho, xuất nhập tiền và ấn chỉ theo quy định, hàng ngày kiểm quỹ, hàng tháng kiểm kê kho.

Để ngăn chặn tiền giả, tiền kém chất lượng lọt vào kho quỹ, KBNN Long An còn làm rất tốt công tác ủy quyền, ủy nhiệm các thành viên ban quản lý kho; mở và ghi chép đầy đủ các loại sổ sách nghiệp vụ và trang bị đầy đủ các trang thiết bị, các phương tiện đảm bảo an toàn tuyệt đối kho quỹ.

Trong năm 2020, KBNN thực hiện chi tiền mặt tại đơn vị 3.976 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,1% tổng số thanh toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách (26.395 tỷ đồng). Số thu ngân sách qua KBNN Long An là 1.648 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,8% tổng số thu (18.740 tỷ đồng). Thông qua công tác kiểm đếm, KBNN Long An đã phát hiện và trả lại cho khách hàng 68 món tiền thừa, với tổng số tiền trên 125 triệu đồng. Trong đó, tại kho bạc tỉnh là 24 món, với số tiền trên 41 triệu đồng và tại các kho bạc huyện là 44 món, với tổng số tiền trên 84 triệu đồng./.

Vân Hà