Ông Vũ Đức Trọng - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Ninh cho biết, để ghi nhận kịp thời các khoàn thu vào ngân sách, đơn vị đã mở rộng các tài khoản chuyên thu tại các hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM). Đến nay, KBNN Bắc Ninh đã mở được 51 tài khoản chuyên thu, 8 tài khoản thanh toán qua 14 hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh.

“Đây là một nỗ lực lớn trong công tác thu ngân sách đối với một địa bàn hành chính nhỏ như tỉnh Bắc Ninh” - ông Trọng cho biết.

Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh phối hợp thu ngân sách tạo thuận lợi cho khách hàng
Công chức KBNN thực hiện tra soát số liệu thu, chi ngân sách nhà nước. Ảnh: H.T

Ông Trọng cũng cho biết thêm, nhờ có sự phối hợp tốt và làm tốt công tác tuyên truyền về những lợi ích do việc phối hợp thu mang lại, nên các cấp chính quyền, cơ quan thu, cơ quan kho bạc, các hệ thống NHTM và người nộp thuế đều tham gia vào công tác thu một cách hài hòa. Trong đó, cơ quan thuế, cơ quan hải quan và kho bạc ủy nhiệm cho các NHTM trong quá trình thu ngân sách đã có sự phối hợp nhịp nhàng.

Để tập trung nhanh, hoạch toán đầy đủ các khoản thu về cho NSNN, đến nay, KBNN Bắc Ninh đã mở được 51 tài khoản chuyên thu, 8 tài khoản thanh toán qua 14 hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, KBNN Bắc Ninh đã cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu thu NSNN hàng tháng, hàng năm để các cấp chính quyền điều hành NSNN. Các cơ quan trong khối Tài chính của tỉnh có số liệu về thu NSNN đảm bảo chính xác phục vụ tổng hợp báo cáo các cấp chính quyền, KBNN, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Chia sẻ thêm về công tác thu và phối hợp thu NSNN trong năm 2024, Giám đốc KBNN Bắc Ninh cho biết, ngay từ đầu năm, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị KBNN trực thuộc bám sát dự toán thu do trung ương và HĐND tỉnh giao.

Đồng thời, lãnh đạo đơn vị cũng chỉ đạo các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện sự chỉ đạo của KBNN cũng như của UBND tỉnh để thực hiện tốt công tác phối hợp thu giữa cơ quan kho bạc, NHTM và các cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán kịp thời các khoản thu vào NSNN, hoàn thành các chỉ tiêu đự toán thu được giao.

Giám đốc KBNN Bắc Ninh cũng cho biết sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phòng chức năng liên quan nắm bắt các văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương. Trên cơ sở đó, KBNN Bắc Ninh quán triệt tới các công chức thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác thu NSNN.

Đồng thời, KBNN Bắc Ninh tiếp tục phói hợp với cơ quan thuế, hải quan trên địa bàn trong việc đối chiếu, tra soát kịp thời để hạch toán chính xác các khoản thu. Phối hợp để cơ quan thu nắm chắc số liệu hàng ngày và có biện pháp truy thu, xử phạt đối với các khoản chậm nộp./.