Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 146 cuộc thanh tra chuyên ngành (TTCN), toàn hệ thống đã kiến nghị xử lý 93 tổ chức và kiến nghị xử lý về kinh tế tổng số tiền vi phạm trên 3,6 tỷ đồng. Số tiền kiến nghị thu hồi trên 1,5 tỷ đồng (trong đó, thu về ngân sách nhà nước trên 608 triệu đồng; về tổ chức, đơn vị trên 923 triệu đồng). Số tiền kiến nghị xử lý khác trên 2,1 tỷ đồng; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính gần 186 triệu đồng.

Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 146 cuộc thanh tra chuyên ngành
Từ đầu năm tới nay, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện 146 cuộc thanh tra chuyên ngành tại các đơ vị sử dụng ngân sách. Ảnh: CTV

Qua TTCN, các đơn vị KBNN đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc chấp hành chế độ chính sách pháp luật của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (ĐVSDNS) như: chi không đúng đối tượng; chi vượt định mức; sử dụng tiền tạm ứng không đúng quy định; lập hồ sơ thanh toán khống khối lượng; không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; lập chứng từ chi không đúng nội dung chi; chưa khớp đúng giữa hồ sơ, chứng từ đơn vị kê trên bảng kê thanh toán qua KBNN và hồ sơ, chứng từ thanh toán lưu tại đơn vị...

Từ những sai phạm được chỉ ra đã giúp các ĐVSDNS thấy được những tồn tại, sai sót trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị mình, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn vốn NSNN hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Toàn hệ thống KBNN đã kiến nghị xử lý 93 tổ chức và kiến nghị xử lý về kinh tế tổng số tiền vi phạm trên 3,6 tỷ đồng; số tiền kiến nghị thu hồi trên 1,5 tỷ đồng (trong đó, thu về ngân sách nhà nước trên 608 triệu đồng; về tổ chức, đơn vị trên 923 triệu đồng); số tiền kiến nghị xử lý khác trên 2,1 tỷ đồng; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính gần 186 triệu đồng.

Đồng thời, qua hoạt động TTCN của KBNN cũng giúp các cơ quan quản lý cấp trên của ĐVSDNS nắm được những tồn tại, sai phạm của đơn vị cấp dưới, là cơ sở để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tài chính của ĐVSDNS, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về NSNN của các ĐVSDNS…

Về phía KBNN, kết quả hoạt động TTCN cũng đã giúp các đơn vị trong hệ thống KBNN phát hiện những tồn tại sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, những bất cập của cơ chế chính sách đã ban hành, qua đó, có những chấn chỉnh kịp thời đối với những tồn tại, sai sót và đề xuất kiến nghị sửa đổi cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, từ những bất cập này, KBNN đã rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng cơ chế, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống KBNN, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn NSNN.

Để công tác TTCN ngày càng phát huy hiệu quả, giúp công tác quản lý quỹ NSNN ngày càng chặt chẽ, an toàn, ông Đinh Mạnh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh tra Kiểm tra, KBNN cho biết, tới đây, công tác TTCN sẽ được thực hiện theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 đề ra. Theo đó, KBNN sẽ chuyển dịch việc kiểm soát từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thực hiện thanh tra dựa trên nền tảng công nghệ và môi trường số để vừa rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra, vừa nâng cao hiệu quả thực hiện.