kb

Cuối tháng 1/2021, KBNN Đồng Nai đã chính thức giảm 11 thủ tục so với trước đây.

Kết quả nổi trội

Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Nai Phan Đức Ánh cho biết, trong năm 2020, tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ngay từ đầu năm đơn vị đã chủ động triển khai kịp thời Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực KBNN.

Theo đó, đã cải cách, đơn giản hóa tối đa, rút ngắn thời gian thực hiện để đảm bảo vừa đáp ứng tốt nhu cầu quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN). Đến thời điểm hiện tại (cuối tháng 1/2021), KBNN Đồng Nai đã chính thức giảm 11 thủ tục so với trước đây; thực hiện rà soát và cắt giảm 41 thành phần hồ sơ, bãi bỏ một số chỉ tiêu của 43 mẫu tờ khai TTHC; giảm thời hạn giải quyết của tất cả TTHC; bổ sung thêm quy định việc gửi, nhận và trả kết quả kiểm soát chi NSNN qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN; quy định cụ thể lộ trình thực hiện TTHC qua dịch vụ công mức độ 4.

Cùng thời điểm, KBNN Đồng Nai chủ động triển khai thực hiện 3 thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN; hướng dẫn chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN và hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN. Kết quả sau nhiều đợt tập huấn triển khai không chỉ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho quá trình thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN, mà còn góp phần tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách.

Cũng trong năm 2020, KBNN Đồng Nai thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị giao dịch mở tài khoản tại các KBNN trên địa bàn và bưu điện tỉnh nộp các khoản thu vào NSNN qua hệ thống các NHTM nơi KBNN mở tài khoản. Đồng thời, tổ chức ký kết, phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN cho các NHTM với nhiều hình thức đa dạng... Đến nay, toàn tỉnh hiện có 34 tài khoản bao gồm 12 tài khoản thanh toán (TKTT) và 22 tài khoản chuyên thu với gần 112 điểm thu.

Qua đó, tạo điều kiện cho người nộp thuế có thể lựa chọn địa điểm nộp tiền phù hợp nhất; tiếp cận được các dịch vụ thu nộp NSNN văn minh, hiện đại; giảm thời gian thực hiện một giao dịch nộp NSNN rút xuống chỉ còn khoảng 5 phút/một giao dịch (so với trước đây là khoảng 30 phút) và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt trong hoạt động giao dịch qua KBNN; tập trung kịp thời nguồn thu, góp phần cùng cơ quan thu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2020. Kết quả, tổng số thu, chi NSNN bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN giảm tương đối lớn so với năm 2019. Cụ thể, số thu NSNN bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN chiếm 4,1% so với tổng thu qua KBNN (giảm 40,4% so với năm 2019); số chi NSNN bằng tiền mặt qua KBNN chiếm 4,6% so với tổng chi qua KBNN (giảm 40,36% so với năm 2019).

Xuất sắc về dịch vụ công trực tuyến

Năm 2020, hệ thống KBNN Đồng Nai đã tích cực, quyết liệt đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đến các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) trên địa bàn từ tỉnh đến cấp huyện.

Thống kê của phòng chuyên môn, qua quá trình triển khai, đến nay, hệ thống KBNN Đồng Nai đã cung cấp 09/11 thủ tục thực hiện DVCTT mức độ 4; hoàn thành vượt tiến độ triển khai DVCTT theo kế hoạch với 1.640 đơn vị đã đăng ký tham gia DVCTT, trong đó 100% đơn vị bắt buộc tham gia DVCTT (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng, các tổ chức và hội nghề nghiệp). Tỷ lệ giao dịch chi NSNN thanh toán qua DVCTT đạt 100% so với lượng chứng từ chi ngân sách qua TABMIS (không bao gồm chứng từ chi khối an ninh quốc phòng). Trung bình giao dịch qua DVCTT, hệ thống KBNN Đồng Nai tiếp nhận, xử lý gần 1.000 hồ sơ/ngày; tính riêng các ngày cao điểm của tháng 11, 12/2020, số lượng chứng từ giao dịch qua DVCTT trung bình hơn 2.500 hồ sơ/ngày.

Giám đốc KBNN Đồng Nai Phan Đức Ánh khẳng định, kết quả trên là nỗ lực rất lớn của tập thể công chức KBNN Đồng Nai, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN, đảm bảo minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

“Hệ thống KBNN Đồng Nai xác định mục tiêu và phương châm hành động năm 2021 là: triển khai, tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030 sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành, KBNN triển khai; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, phấn đấu 100% các TTHC được cung cấp qua DVCTT mức độ 4 và Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống KBNN”... – Giám đốc KBNN Đồng Nai Phan Đức Ánh nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Kho bạc Nhà nước (KBNN), KBNN Đồng Nai vinh dự là một trong những đơn vị KBNN tỉnh, thành trên cả nước xuất sắc hoàn thành sớm tiến độ triển khai và có 100% đơn vị tham gia sử dụng, 100% chứng từ giao dịch thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến.

Gia Cư