Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh hướng tới Kho bạc số
Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Khi tỉnh Hà Tĩnh triển khai chuyển đổi số toàn diện, KBNN Hà Tĩnh coi đây là cơ hội lớn để có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong công tác thu, chi NSNN.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống KBNN Hà Tĩnh luôn được quan tâm và triển khai đồng bộ, bằng nhiều biện pháp cụ thể như: tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất tại từng đơn vị; quán triệt và cảnh báo những rủi ro về nghiệp vụ cho công chức KBNN trong lĩnh vực kế toán, thanh toán và kiểm soát chi.

Tính hết năm 2022, KBNN Hà Tĩnh đã có hơn 2.000 đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 100% tổng số đơn vị tại kho bạc tỉnh và huyện, thị xã (trừ một số đơn vị thuộc lực lượng vũ trang).

Đến nay, trên 90% đơn vị sử dụng ngân sách đã cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động để tra cứu kịp thời biến động số dư tài khoản và gần 100% hồ sơ chứng từ được xử lý trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Về thu ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN Hà Tĩnh đã mở rộng ủy nhiệm thu và phối hợp thu NSNN với 8 ngân hàng thương mại.

Nhờ đó, mạng lưới tài khoản chuyên thu từng bước được mở rộng, đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử trong thu NSNN, góp phần cùng các cơ quan thu, thực hiện trên 99% số lượng giao dịch thu NSNN được thực hiện theo phương thức điện tử, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp, theo dõi thông tin nộp NSNN trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và giảm thiểu chi phí tổ chức thu NSNN…

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh hướng tới Kho bạc số
Ông Võ Văn Tỵ - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời đã giúp tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt qua KBNN giảm mạnh, giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt trong khu vực công và tiết kiệm chi phí xã hội.

Đối với công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN Hà Tĩnh đã triển khai ứng dụng công nghệ cung cấp đầy đủ thông tin cam kết chi NSNN phục vụ cho việc lập, phân bổ và thực hiện kế hoạch ngân sách trung hạn hàng năm; thống nhất đầu mối, quy trình và số hóa công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua kho bạc.

KBNN Hà Tĩnh thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp, tọa đàm với các sở, ban ngành và các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, nhất là các dự án lớn và dư tạm ứng quá hạn lâu ngày, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN cho các cấp lãnh đạo để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Nhờ đó, đã rút ngắn thời gian thanh toán vốn từ 7 ngày xuống còn 1 - 3 ngày với khoản tạm ứng và 80% khoản thanh toán khối lượng hoàn thành theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau theo đúng quy trình, quy định.

Đến thời điểm hiện tại, KBNN Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu “ba không”: không tiền mặt, thu NSNN và chi NSNN đều đạt trên 99% là qua kênh điện tử và chuyển khoản; không khách hàng giao dịch, trên 99% lượng giao dịch thu NSNN và chi NSNN gửi kênh điện tử; không giấy tờ, còn một phần hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chưa số hóa được để gửi KBNN qua kênh dịch vụ công trực tuyến.

Ông Võ Văn Tỵ - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, cho biết: "Chúng tôi đang tập trung nguồn lực triển khai thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, lấy công nghệ thông tin là khâu đột phá, cải cách cơ chế, quy trình nghiệp vụ là nền tảng; trong đó chuyển đổi số là giải pháp xuyên suốt của quá trình thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong một số hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các đơn vị KBNN Hà Tĩnh trên địa bàn"...

Năm 2023, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh phấn đấu giải ngân vốn đầu tư năm đạt trên 95% kế hoạch vốn cấp thẩm quyền thông báo, không để hồ sơ tồn đọng tại KBNN mà không có lý do chính đáng; chi thường xuyên đạt 100% dự toán giao nhập trên hệ thống Tamis; giảm dư tạm ứng cả chi đầu tư và chi thường xuyên.