Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 28/11/2023, ước toàn tỉnh giải ngân được 55,3% kế hoạch vốn do Chính phủ giao; đạt 68% kế hoạch vốn thực tế do tỉnh giao (chưa tính nguồn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn ODA cấp phát và vay lại).

Đáng chú ý, qua rà soát, có 3 nhóm dự án trên địa bàn tỉnh đang gặp vướng mắc khiến cho tỷ lệ giải ngân của tỉnh bị chậm.

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: H.T

Cụ thể, nhóm 1 có 2 dự án sử dụng nguồn vốn ODA có nhiều vướng mắc rất khó giải quyết vì liên quan đến các yêu cầu của bên cho vay. Nhóm 2 có 14 dự án chậm do vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng với số vốn rất lớn (hơn 944 tỷ đồng). Nhóm 3 có 10 dự án bị vướng về quy định trong thủ tục đầu tư và chậm triển khai dự án, với tổng vốn gần 713 tỷ đồng.

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, trong những tháng cuối năm 2023, để đảm bảo tiến độ giải ngân, KBNN Khánh Hòa đã chủ động nắm bắt và xử lý những vướng mắc của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quá trình giải ngân vốn của từng gói thầu, dự án; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cũng dự báo, kết thúc năm tài chính đối với đầu tư công (ngày 31/1/2024), khả năng toàn tỉnh chỉ giải ngân được 73,3% theo nguồn vốn Chính phủ giao. Trong trường hợp từ nay đến cuối năm, các đơn vị của tỉnh xử lý dứt điểm tất cả vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng và nỗ lực phấn đấu giải ngân ở mức cao nhất sẽ đạt được 81,5% theo nguồn vốn Chính phủ giao; nếu loại trừ nguồn trái phiếu chính quyền địa phương thì tỷ lệ giải ngân sẽ đạt 95,1%. Tuy nhiên, muốn đạt được tỷ lệ này đòi hỏi từng chủ đầu tư phải nỗ lực, cố gắng hết sức để hoàn thành dự án đúng hạn.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cố gắng đạt tỷ lệ giải ngân như mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục thanh, quyết toán, nghiệm thu khối lượng công trình; làm báo cáo về thực hiện giải ngân, các vướng mắc và cam kết mốc hoàn thành cụ thể tương ứng với các mốc thời gian là ngày 30/11, 31/12 và đến ngày 31/1/2024.

Các sở, ngành và địa phương nhanh chóng giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng và các vấn đề tồn đọng; quyết liệt, nỗ lực hơn nữa trong giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao cho các sở, ngành liên quan gấp rút hoàn thiện hồ sơ đối với những dự án đã được đưa vào danh mục đầu tư công, rà soát từng dự án, dự án nào không khả thi phải sớm báo cáo UBND tỉnh.

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, trong những tháng cuối năm 2023, để đảm bảo tiến độ giải ngân, KBNN Khánh Hòa đã chủ động nắm bắt và xử lý những vướng mắc của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quá trình giải ngân vốn của từng gói thầu, dự án; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền.

Công việc thanh quyết toán tại kho bạc là khâu cuối của quy trình giải ngân vốn đầu tư công, do vậy, KBNN Khánh Hòa đã đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo thanh toán kịp thời ngay sau khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn vào cuối năm./.