THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng

2. Tên gói thầu: “Mua sắm máy Photocopy kỹ thuật số và máy in A4 cho Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng năm 2014”.

3. Tên dự án: “ Mua sắm máy Photocopy kỹ thuật số và máy in A4 cho Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng năm 2014”.

4. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí KBNN cấp năm 2014

5. Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh :Trong nước

6.Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 08 giờ 00 ngày 13 tháng 06 năm 2014 đến trước 9 giờ 00 ngày 20 tháng 06 năm 2014 (trong giờ hành chính).

7. Địa chỉ phát hành: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng 21A Đường Trần Phú- TP Đà lạt- Tỉnh Lâm Đồng; Điện thoại/Fax/E-mail: 063.3820640 -063.3532195

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 20 tháng 06 năm 2014 tại Phòng hành chính quản trị, Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng 21A-Trần Phú-TP Đà Lạt-Tỉnh Lâm Đồng./.

ĐT