Xác định tâm thế của “người công chức phục vụ”, trong năm 2023 và các tháng đầu năm 2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Long An đã đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện trên các hoạt động nghiệp vụ; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4.

Kho bạc Nhà nước Long An nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
Công chức KBNN thực hiện đối soát các hồ sơ thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: H.T

Ngoài việc công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc, KBNN Long An còn tăng cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc để các khách hàng và đơn vị sử dụng ngân sách thuận lợi hơn mỗi khi đến giao dịch.

Thời gian tới đây, để phục vụ tốt hơn nữa các khách hàng và đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN Long An sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công chức có thái độ tiêu cực, sách nhiễu, gây khó khăn cho đơn vị sử dụng ngân sách.

KBNN Long An đã nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản hóa thủ tục thu, chi NSNN. Riêng đối với DVCTT, KBNN Long An đã hoàn thiện các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng như: Hoàn thành triển khai diện rộng việc nâng cấp hệ thống DVCTT bổ sung cổng trao đổi dữ liệu qua internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông để thanh toán tự động các khoản chi này cho các đơn vị sử dụng ngân sách đã có văn bản ủy quyền cho kho bạc.

Hiện nay, KBNN Long An đang duy trì cung cấp 100% thủ tục thực hiện DVCTT toàn trình và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia với 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia DVCTT. Tỷ lệ lượng giao dịch chi NSNN qua DVCTT đạt trên 99% so với lượng chứng từ chi NSNN qua Tabmis (không bao gồm khối an ninh, quốc phòng).

Thời gian tới đây, để phục vụ tốt hơn nữa các khách hàng và đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN Long An sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công chức có thái độ tiêu cực, sách nhiễu, gây khó khăn cho đơn vị sử dụng ngân sách.

Đặc biệt, KBNN Long An tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ công của KBNN, góp phần cùng toàn hệ thống tiến nhanh tới Kho bạc số vào năm 2030./.