Tổng kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2024 của tỉnh Nam Định là trên 9.049 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn do thủ tướng Chính phủ giao là trên 4.649 tỷ đồng và 4.400 tỷ đồng địa phương giao thêm.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 4/2024, tỉnh Nam Định giải ngân được khoảng trên 1.551 tỷ đồng, đạt 17,15% tổng kế hoạch vốn và đạt 33,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Kho bạc Nhà nước Nam Định: Nhiều giải pháp giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Kho bạc Nhà nước Nam Định góp phần đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh tăng cao. Ảnh minh họa: HT

Ông Vũ Duy Minh - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Nam Định cho biết, kết quả này cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh cho công tác này.

Tính đến hết tháng 4/2024, tỉnh Nam Định giải ngân được khoảng trên 1.551 tỷ đồng, đạt 17,15% tổng kế hoạch vốn và đạt 33,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngoài ra, với vai trò là cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn, KBNN Nam Định đã yêu cầu từng cán bộ làm công tác kiểm soát chi tăng cường kiểm soát, thanh toán các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản; chấp hành đúng quy định về thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ, không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do.

Bên cạnh đó, KBNN Nam Định đã phát động phong trào thi đua lấy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, từ đó, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Đặc biệt theo ông Minh, KBNN Nam Định đã áp dụng triệt để phương thức thanh toán trước, kiểm tra sau để đưa nguồn vốn kịp thời đến với các dự án, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm; áp dụng triệt để việc tiếp nhận hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến để tạo sự công khai minh bạch, tiết kiệm thời gian đi lại cho các chủ đầu tư.

Góp phần cùng toàn tỉnh phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn ĐTC khi kết thúc năm, KBNN Nam Định đang tiếp tục dốc toàn lực để giảm áp lực giải ngân vào những tháng cuối năm. Đồng thời, KBNN Nam Định tiếp tục nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền.

KBNN Nam Định cũng tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án… kịp thời phản ánh, báo cáo cấp có thẩm quyền trong việc tháo gỡ những vướng mắc khi thực hiện kế hoạch vốn năm; đẩy nhanh giải ngân song vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và đúng các quy định hiện hành; kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng quy định và không có trong dự toán.