Để tạo mọi điều kiện tốt nhất trong giao dịch cho khách hàng, ngoài việc đẩy mạnh thực hiện giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), rút ngắn thời gian kiểm soát chi…, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam đã chỉ đạo các cấp làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công nghệ, tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra, kiểm tra đột xuất; thường xuyên cảnh báo rủi ro và chấn chỉnh nghiệp vụ qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ xa…

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam ngăn chặn, xử lý tình trạng gây phiền hà cho khách hàng
Công chức KBNN Quảng Nam đang thực hiện đối soát các số liệu thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: CTV

Trong năm 2024, để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn nữa, KBNN Quảng Nam đã đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 2467/CT-KBNN của KBNN siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch; chủ động kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động KBNN.

Chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, quán triệt toàn thể công chức trong đơn vị luôn xem khách hàng là trung tâm, là đối tượng phục vụ, lấy sự hài lòng của khách hàng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng công chức.

Để tạo mọi điều kiện tốt nhất trong giao dịch cho khách hàng, ngoài việc đẩy mạnh thực hiện giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian kiểm soát chi…, KBNN Quảng Nam đã chỉ đạo các cấp làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công nghệ, tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra, kiểm tra đột xuất; thường xuyên cảnh báo rủi ro và chấn chỉnh nghiệp vụ qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ xa…

Thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng theo Quyết định số 2594/QĐ-KBNN của Tổng giám đốc KBNN; làm đúng nguyên tắc văn hóa công sở, các hành vi bị cấm, giao tiếp và ứng xử khi thi hành công vụ, thực hiện “4 xin, 4 luôn” đó là: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Nghiêm cấm công chức vòi vĩnh, không minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần. Khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiểm soát chi qua hệ thống DVCTT, các giao dịch viên kiểm tra kỹ hồ sơ, chứng từ, phát hiện hết lỗi sai, nội dung từ chối rõ ràng, đúng quy định trong lần đầu từ chối trước khi trình lãnh đạo phê duyệt.

Đồng thởi, đề cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; giữ nghiêm kỷ cương và kỷ luật trong thực thi công vụ. Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà.

Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, về chấp hành quy định giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ khác hàng giao dịch, về thực hiện văn hóa công sở. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, có thái độ nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ.

Cùng với đó, tăng cường quản lý siết chặt kỷ luật, kỷ cương không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do quan liêu trong quản lý, thiếu trách nhiệm, tắc trách, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.