KBNN

Khách hàng giao dịch tại KBNN. Ảnh minh họa: KBNN

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Trị, thực hiện Chỉ thị 04/CT- UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về tăng cường quản lý và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã sử dụng và quản lý tốt vốn tạm ứng đầu tư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số chủ đầu tư chưa tích cực quan tâm đến lĩnh vực này, nên vẫn còn một số dự án tồn đọng số dư tạm ứng kéo dài.

Trước thực trạng này, cơ quan kiểm toán đã có kiến nghị và KBNN Quảng Trị đã có công văn đốn đốc nhiều lần, nhưng vẫn chưa thu hồi được. Hiện tổng số dư tạm ứng vốn đầu tư từ năm 2016 trở về trước còn trên 6,6 tỷ đồng.

Để thu hồi dứt điểm khoản nợ đọng tạm ứng này, KBNN Quảng Trị đã đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài chính (cơ quan thẩm định quyết toán vốn đầu tư) chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư rà soát phân loại các khoản tạm ứng tồn đọng, trình UBND tỉnh quyết định xử lý theo 2 phương án.

Đối với các khoản tạm ứng tồn đọng do nguyên nhân chủ đầu tư giải thể, sáp nhập, hồ sơ thất lạc, dự án đình hoãn thì cho phép quyết toán để thu hồi tạm ứng.

Đối với các khoản tạm ứng để xây dựng và lắp đặt thiết bị… nhưng nhà thầu không thi công hoặc trì hoãn, có dấu hiệu chiếm dụng vốn NSNN thì chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và pháp luật để xử lý./.

Vân Hà