Ngoài nguyên nhân do tác động bởi dịch Covid-19 khiến giá vật tư, vật liệu xây dựng sắt thép, cát đá, xi măng tăng cao, khiến cho các công trình bị chậm lại, thì đối với các dự án ODA, do quá trình thực hiện phải tuân thủ theo quy trình của nhà tài trợ, qua nhiều bước, các bước thực hiện phải xin ý kiến của nhà tài trợ. Một số dự án đang trong quá trình tổng hợp danh mục thiết bị từ dự án thành phần để chuẩn bị thủ tục đấu thầu quốc tế... dẫn đến chưa giải ngân được vốn.

Quảng Trị: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 9% kế hoạch
Công chức Kho bạc Nhà nước đang kiểm soát hồ sơ thanh toán vốn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh minh họa: H.T

Tuy nhiên, theo báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Trị nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư tại địa phương còn chậm là do một số sở, ngành, UBND các huyện thiếu quyết tâm, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ, chưa thật sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo…

Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, không chỉ dẫn đến tình trạng bị cắt giảm, thu hồi vốn, mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phục hồi và phát triển kinh tế của địa phương. Vì vậy, trong nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ra đưa ra các giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công như: tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh nếu không thực hiện và giải ngân hết số vốn bố trí hay bị cắt giảm, thu hồi.

Đồng thời, trước thực trạng giải ngân vốn đầu tư công đang rất chậm ở những tháng đầu năm, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại chỉ thị, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên; thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng; chủ động đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án ODA chậm giải ngân sang dự án có tiến độ tốt, còn thiếu vốn và ưu tiên bố trí đủ vốn cho các hiệp định kết thúc năm 2022, 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện tăng cường phối hợp thực hiện tốt giải phóng mặt bằng các tiểu dự án ODA tại địa bàn, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt vai trò, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn ODA năm 2022 của tỉnh.

UBND tỉnh cũng đề nghị Kho bạc Nhà nước Quảng Trị tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến của kho bạc để kịp thời kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án, công trình có khối lượng nghiệm thu, cần thanh toán vốn.