Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023
Các tập thể, cá nhân KBNN TP.HCM được tặng thưởng huân chương lao động. Ảnh: S.Nam

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ công chức KBNN TP.HCM, sự phối hợp chặt chẽ với sở, ngành trên địa bàn, sự quan tâm chỉ đạo của KBNN và chính quyền địa phương, KBNN TP.HCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Ngay từ đầu năm 2023, KBNN TP.HCM đã phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế TP.HCM ban hành công văn liên sở hướng dẫn các sở ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND TP.HCM, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện cùng đẩy mạnh quyết tâm thực hiện dự toán ngân sách năm 2023. Kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đến ngày 31/12/2023 đạt 452.934 tỷ đồng, bằng 96,43% dự toán, trong đó thu nội địa đã hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, năm 2023, các đơn vị KBNN TP.HCM đã kiểm soát các khoản chi thường xuyên theo tiêu chuẩn định mức, tạo điều kiện cho đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện kịp thời các khoản chi phù hợp, đúng quy định.

Trong công tác thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao kế hoạch vốn đầu tư công cho TP.HCM là 70.518 tỷ đồng, tăng 30% so với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được TTCP giao, tăng 54% so với kế hoạch được UBND TP.HCM phân bổ năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2023, KBNN TP.HCM thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương 43.490 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch vốn được giao (68.634 tỷ đồng). Ước thực hiện đến ngày 31/1/2024, giải ngân được 72% kế hoạch vốn địa phương. Đối với nguồn vốn trung ương, kế hoạch vốn ngân sách trung ương 8.619 tỷ đồng; đến ngày 31/12/2023 giải ngân 5.253 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch vốn. Ước thực hiện đến ngày 31/12/ 2024 giải ngân 80% kế hoạch vốn trung ương.

Đầu năm 2023, Đảng ủy, Ban Giám đốc KBNN thành phố đã phát động phong trào thi đua, các chỉ tiêu thi đua cụ thể gắn với nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề năm của TP.HCM, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Các chỉ tiêu thi đua tiếp tục được lượng hóa, tạo thuận lợi cho các đơn vị triển khai thực hiện, thuận tiện trong đánh giá, bình xét, suy tôn các đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua.

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: S.Nam

Phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của KBNN TP.HCM trong năm 2023. Trong bối cảnh khó khăn của tình hình thế giới, của TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung, năm 2023, KBNN TP.HCM đã phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương, nỗ lực phấn đấu thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thu - chi NSNN trên địa bàn.

Đặc biệt trong công tác giải ngân đầu tư công, KBNN thành phố đã kịp thời tham mưu cho UBND thành phố triển khai đạt hiệu quả cao nhất trong 2 tháng cuối năm, bằng việc phát động thực hiện 60 ngày đêm nỗ lực, với kết quả 2 tháng cuối năm bằng 10 tháng trước đó cộng lại.

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023
PTGĐ KBNN Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: S.Nam

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh nhận định, năm 2024 dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đổi mới toàn diện hệ thống KBNN, đặc biệt là chuyển đổi số.

Vì vậy, ông Nguyễn Quang Vinh đề nghị, năm 2024, KBNN TP.HCM cần phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo các cấp nhiều giải pháp quyết liệt để đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách. Cùng với đó, đơn vị tăng cường công tác kiểm soát chi, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền, tài sản nhà nước. Trong năm 2024, KBNN TP.HCM cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua hệ thống công nghệ thông tin kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chi quản lý tài chính trên địa bàn./.

Tại hội nghị đã có 2 tập thể, 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước. 3 tập thể, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Dịp này cũng có 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được tặng cờ thi đua của UBND TP.HCM. 18 tập thể, 2 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.