Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tuyên Quang cho biết, trong năm 2023, đơn vị đã nỗ lự triển khai nhiều giải pháp trong kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN. Theo đó, công tác kiểm soát chi được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang từ chối thanh toán 37.438 khoản chi
Công chức KBNN đang thực hiện đối soát số liệu thanh toán vốn ngân sách với đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh: H.T

Đặc biệt, KBNN Tuyên Quang tuân thủ đúng các quy định về phương thức gửi hồ sơ, thời gian xử lý hồ sơ, không yêu cầu khách hàng giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thanh toán vốn quá 1 lần. Bên cạnh đó, KBNN Tuyên Quang đã hiện đại hóa phương thức kiểm soát chi thông qua các chương trình ứng dụng công nghệ hiện đại của KBNN; chủ động thanh toán theo định kỳ đối với khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông do đơn vị sử dụng ngân sách ủy quyền.

Theo báo cáo từ KBNN Tuyên Quang, kết thúc năm 2023, đơn vị đã kiểm soát và thanh toán 14.892 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng, đạt 88,9% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi, đơn vị đã phát hiện và từ chối thanh toán 37.438 khoản chi chưa đúng hồ sơ, thủ tục, định mức quy định của các đơn vị sử dụng ngân sách với tổng số tiền 4.266 tỷ đồng.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2024, báo cáo từ KBNN Tuyên Quang cho biết, đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; chỉ đạo công chức thực hiện tốt công tác kiểm soát chi, nâng cao tinh thần, thái độ làm việc; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ mà không rõ lý do…

Đồng thời, KBNN Tuyên Quang tiếp tục tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, duy trì tốt việc giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến của kho bạc; triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Kết thúc năm 2023, KBNN Tuyên Quang đã kiểm soát và thanh toán 14.892 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng, đạt 88,9% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi, đơn vị đã phát hiện và từ chối thanh toán 37.438 khoản chi chưa đúng hồ sơ, thủ tục, định mức quy định của các đơn vị sử dụng ngân sách với tổng số tiền 4.266 tỷ đồng.