KBNN

Giao dịch tại KBNN. Ảnh minh họa: H.T

Năm nay, dịp Tết Tân Sửu 2021 gần với thời điểm chỉnh lý quyết toán khóa sổ niên độ năm 2020 (1/1/2021 đến 31/1/2021), cùng với đó là thời gian để chi các khoản đầu năm 2021 và chi cho tết như chi lương; chi chế độ chính sách cho người có công (tháng 1 và 2/2021); chi hỗ trợ tết cho người nghèo; các hoạt động tổ chức đón xuân….

Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Ninh Thuận, do thời điểm đầu năm, các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) chưa được cơ quan tài chính nhập dự toán vào chương trình Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc), nên KBNN Ninh Thuận phải nhập dự toán tạm cấp để chi các khoản đầu năm. Ngoài ra, KBNN Ninh Thuận còn phải tổ chức đối chiếu, chuyển nguồn vốn từ năm 2020 sang 2021…, do đó, khối lượng công việc phát sinh rất lớn so với thời điểm bình thường, tăng gấp đôi so với bình quân 1 tháng trong năm.

Để đảm bảo giải quyết kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị SDNS dịp cuối và đầu năm song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ, KBNN Ninh Thuận đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương và đơn vị SDNS triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao (có văn bản gửi các đơn vị SDNS cũng như chỉ đạo cán bộ trực tiếp phụ trách các đơn vị chủ động phối hợp, đôn đốc các đơn vị sắp xếp, thanh toán với kho bạc từ giữa tháng 12/2020 và giữa tháng 1/2021, tránh để dồn thanh toán vào các ngày cao điểm cuối năm).

KBNN Ninh Thuận đã bố trí cán bộ làm việc các ngày thứ 7, chủ nhật để nhận hồ sơ và kiểm tra, tiếp nhận, giải quyết kịp thời các hồ sơ đơn vị SDNS đã gửi trên chương trình dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, KBNN Ninh Thuận đã lưu ý cán bộ ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chi hỗ trợ ngư dân theo đúng quy định của pháp luật... Kết quả, 100% hồ sơ, chứng từ được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, không có trường hợp trễ hẹn.

Ngoài ra, Phòng Kế toán Nhà nước - KBNN Ninh Thuận đã tổ chức hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước; chấp hành nghiêm chỉnh, đúng quy định về chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và KBNN.

Theo báo cáo từ KBNN Ninh Thuận, tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 9/2/2021, đơn vị đã kiểm soát, thanh toán khoảng 1.300 tỷ đồng an toàn, chính xác. Số giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến khoảng 9.000 giao dịch./.

Vân Hà