kho bạc

Kho bạc sẽ vắng khách hàng khi nhiều đơn vị sử dụng ngân sách sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.T

Các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 vừa được tích hợp, gồm: Dịch vụ công hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước, ứng với thủ tục hành chính (TTHC): thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước; dịch vụ công tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bạc Nhà nước (KBNN), ứng với TTHC: thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN; dịch vụ công đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN, ứng với TTHC: thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN.

Trước đó, ngày 22/4, KBNN đã hoàn thành tích hợp 4 DVCTT mức độ 4 ứng với 4 TTHC có tần suất giao dịch với khối lượng lớn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đó là các thủ tục: kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN; kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN; kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp.

Qua thống kê, với 4 thủ tục nêu trên, trung bình mỗi ngày, hệ thống DVCTT của KBNN tiếp nhận và xử lý khoảng gần 100.000 chứng từ và 50.000 - 60.000 hồ sơ.

Việc tích hợp và cung cấp các DVCTT thuộc lĩnh vực KBNN trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã góp phần tăng tính minh bạch, cung cấp các thông tin liên quan về TTHC, dữ liệu, cũng như tiến độ giải quyết xử lý hồ sơ; tăng khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị sử dụng ngân sách đã tiết kiệm được thời gian, chi phí, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua KBNN đã nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thành công việc tích hợp nhiều DVCTT mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo Quyết định số 683/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, kế hoạch năm 2020, KBNN phải tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 6/9 DVCTT mức 4, đến nay KBNN đã hoàn thành 7/9 DVCTT mức 4, vượt 1 chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020./.

Minh Anh