hop

Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Bộ LĐ-TBXH

Ngày 12/8, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) phối hợp với Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 (Chiến lược 2011 - 2020) và triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 (Chiến lược 2021 - 2030).

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Thị Hà cho biết, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sau 10 năm triển khai Chiến lược 2011 - 2020, Việt Nam đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ 30,26% nữ đại biểu Quốc hội và gần 30% nữ tham gia HĐND các cấp là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực trong thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam. Những thành tựu này sẽ là nền tảng vững chắc để các cấp, ngành tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới trong giai đoạn tới.

Là cơ quan hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình xây dựng Chiến lược 2021 - 2030, bà Elisa Fernandez Saenz - Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam cho biết, quá trình rà soát việc thực hiện chiến lược giai đoạn 10 năm vừa qua cho thấy, việc đảm bảo nguồn lực tài chính cho bình đẳng giới, đặc biệt từ nguồn chi đầu tư từ ngân sách nhà nước để đủ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của chiến lược là việc rất cần thiết.

Để làm được điều này, cần phải đảm bảo các mục tiêu của chiến lược được lồng ghép một cách nghiên túc trong các kế hoạch của ngành và địa phương, cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia. Việt Nam cũng cần đầu tư có mục tiêu vào thay đổi chuẩn mực xã hội theo hướng thúc đẩy cho bình đẳng giới. Đây là điều cốt lõi để thúc đẩy bình đẳng giới mà rất nhiều quốc gia trên thế giới đã phải trải qua. Đây cũng chính là mục tiêu đầu tiên của Chiến lược 2021 - 2030.

Ngày 3/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 với mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước”.

Chiến lược gồm 6 mục tiêu và 20 chỉ tiêu cụ thể nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực: chính trị; kinh tế, lao động; trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; y tế; giáo dục, đào tạo; thông tin, truyền thông. Ngoài một số chỉ tiêu cần tiếp tục duy trì kết quả của giai đoạn trước, Chiến lược 2021 - 2030 bao gồm các chỉ tiêu mới như: giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp; giảm tỷ suất sinh ở vị thành niên; nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân...

Mai Lâm