Đây là hội thảo thường niên lần thứ 5 dành riêng cho các công ty hàng đầu niêm yết tại HOSE gặp mặt với các tổ chức đầu tư quốc tế hiện diện tại Singapore. Thông qua hội thảo, các công ty niêm yết và các tổ chức đầu tư có dịp thảo luận trực tiếp về tình hình hoạt động và chiến lược kinh doanh của mỗi công ty. Năm nay, đoàn Việt Nam gồm lãnh đạo 9 công ty FPT, GMD, HAG, KBC, MSN, NLG, PVD, VCB, VNM do ông Lê Hải Trà, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc HOSE dẫn đầu đã gặp gỡ với đại diện của 33 tổ chức đầu tư quốc tế.

HOSE cho biết, các nhà đầu tư quốc tế đã được cập nhật những tiến triển của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua, và tỏ ra đặc biệt quan tâm về nỗ lực phát triển các sản phẩm mới như Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) trong thời gian sắp tới.

Hội thảo “Ngày doanh nghiệp Việt Nam” là cơ hội để các công ty niêm yết duy trì mối quan hệ với các nhà đầu tư hiện tại cũng như tìm kiếm cơ hội với những nhà đầu tư tiềm năng. Mặt khác, các nhà đầu tư quốc tế cũng có cơ hội tiếp cận, đánh giá về các cơ hội đầu tư cụ thể tại các doanh công ty niêm yết, cũng như môi trường kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt nam nói chung./.

D.T