Theo đó, cơ quan hải quan sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong quá trình thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hải quan, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Các đối tượng trọng tâm hợp tác của cơ quan hải quan là các hiệp hội DN, bao gồm các hiệp hội trong và ngoài nước.

Trong đó, tập trung vào nhóm hiệp hội DN chiếm tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khâu (XNK) lớn, thuộc các ngành nghề mũi nhọn phát triển của đất nước; nhóm công tác hải quan- DN thuộc Liên minh Diễn đàn DN Việt Nam (VBF); các DN XNK có đóng góp 80% số thu ngân sách năm 2015; DN sản xuất xuất khẩu hoặc gia công hàng xuất khẩu; DN kinh doanh cảng, kho, bãi; DN đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ.

Tại quyết định này, Tổng cục Hải quan cũng công bố những nội dung văn bản, chính sách pháp luật hải quan năm 2016 đang được xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cần DN tham vấn.

Cụ thể là văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan năm 2014; Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; Xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) sửa đổi; Ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi; Xây dựng thông tư quy định về quản lý tuân thủ đối với DN hoạt động XNK./.

Hải Anh