Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh, dừng hoạt động, dẫn đến số nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) tăng. Thời điểm tháng 10/2020, BHXH thành phố đề xuất thanh tra 75 đơn vị nợ BHXH, với tổng số tiền nợ 76,2 tỷ đồng. Vào tháng 11/2020, Thanh tra TP. Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra tại 75 đơn vị nợ đọng tiền BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Kết quả thanh tra, đến nay đã có 21/75 đơn vị nộp hết số tiền nợ BHXH với số tiền 7,8 tỷ đồng; 40/75 đơn vị nộp một phần tiền nợ với số tiền 29,6 tỷ đồng và cam kết lộ trình nộp hết số tiền nợ. Còn 14 đơn vị không thực hiện đóng nộp tiền nợ với số tiền 16,3 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra đã đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc chốt sổ BHXH cho 245 người lao động làm việc tại 16 đơn vị, doanh nghiệp, người lao động đã chấm dứt quan hệ lao động, nhưng chưa được xác nhận quá trình đóng BHXH, BH thất nghiệp (TN), chưa được trả sổ BHXH do đơn vị nợ tiền đóng BHXH. Đồng thời, cơ quan BHXH khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản cho 234 người lao động của 15 đơn vị theo đúng quy định của Luật BHXH.

Đối với 7 đơn vị, doanh nghiệp chưa xây dựng thang bảng lương làm cơ sở ký hợp đồng lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, đoàn thanh tra đề nghị các đơn vị này thực hiện ngay việc xây dựng thang bảng lương hoặc bổ sung sửa đổi thang bảng lương cho đúng theo quy định pháp luật.

Đối với 40 đơn vị mới đóng một phần tiền nợ, Thanh tra TP. Hà Nội kiến nghị UBND thành phố giao BHXH thành phố có văn bản yêu cầu 40 đơn vị đóng nộp nốt số tiền nợ. BHXH thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc khắc phục nợ của các đơn vị này.

Đối với 14 đơn vị chưa nộp tiền nợ, Thanh tra TP. Hà Nội kiến nghị UBND thành phố giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm việc với các đơn vị, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt.

Thanh tra TP. Hà Nội kiến nghị UBND thành phố giao BHXH TP. Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đối với những đơn vị có hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, báo cáo UBND thành phố chuyển cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra TP. Hà Nội cũng đề xuất UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN./.

Bùi Tư