xuất nhập khẩu 2014

Hoạt động xuất nhập khẩu tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Hải Anh

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hóa của cả nước đạt hơn 136,94 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng hơn 16,45 tỷ USD). Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI đạt hơn 85,71 tỷ USD, tăng 15,6% (tương ứng tăng gần hơn 11,54 tỷ USD) và chiếm 62,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong thời gian qua là điện thoại và linh kiện; giầy dép các loại; sắt thép các loại; máy móc, thiết bị; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá của cả nước đạt gần 134,06 tỷ USD, tăng 11,8% (tương ứng tăng hơn 14,14 tỷ USD) so với cùng kỳ. Trong đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI đạt gần 76,22 tỷ USD, tăng 11,8% (tương ứng tăng gần 8,05 tỷ USD) và chiếm 56,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Mặt hàng nhập khẩu thời gian qua chủ yếu vẫn là xăng dầu các loại; đậu tương; ô tô nguyên chiếc; điện thoại các loại và linh kiện.../.

Hải Anh