TCHQ

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2021 đến 15/4/2021 và cùng kỳ năm 2020. Nguồn: TCHQ

Cụ thể, cơ quan hải quan ghi nhận, 15 ngày đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu của cả nước chỉ đạt 12,65 tỷ USD, giảm 22,3% (giảm 3,64 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 3/2021.

Nguyên nhân giảm do kim ngạch của một số nhóm hàng chủ lực điện thoại các loại và linh kiện giảm 850 triệu USD, giảm 31,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 682 triệu USD (giảm 27,1%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 448 triệu USD (giảm 23,6%)...

Về nhập khẩu, kim ngạch cũng chỉ đạt 13,96 tỷ USD, giảm 8,9% (giảm 1,37 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 3/2021.

Trong đó, nhiều nhóm hàng chủ lực có kim ngạch giảm như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 309 triệu USD (giảm 9,9%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 150 triệu USD (giảm 6,9%); ngô giảm 133 triệu USD (giảm 60%)...

Mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu trong nửa đầu tháng 4 giảm nhưng tính chung lũy kế từ đầu năm đến 15/4, kim ngạch xuất nhấp khẩu của cả nước vẫn tăng khả quan so năm 2020.

Cũng theo ghi nhận của cơ quan hải quan, tính đến 15/4/2021, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đã đạt gần 180,5 tỷ USD, tăng 27,9% (tương ứng tăng 39,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 126,74 tỷ USD, tăng 32,7% (tăng tới 31,24 tỷ USD). Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 53,76 tỷ USD, tăng 17,9% (tăng 8,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020./.

Ngọc Linh