Xuất cấp hơn 43 nghìn tấn gạo để cứu đói cho nhân dân; Ảnh: Chi Linh

Tính đến hết tháng 9 năm 2013, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức đấu thầu mua gạo và triển khai mua thóc theo mùa vụ của từng vùng. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành nhập kho thóc đạt 91% kế hoạch (KH) năm 2013 và gạo đạt 98% KH.

Các đơn vị đã tổ chức bán đấu giá và bán trực tiếp rộng rãi theo kế hoạch xuất bán đổi hàng gạo đạt 73%, thóc đạt 100% KH; hoàn thành xuất cấp 43.301 tấn gạo để hỗ trợ, cứu trợ cho nhân dân các địa phương, theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, triển khai thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Tổng cục DTNN đã xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn; tham mưu với Bộ Tài chính có công văn đề nghị các địa phương rà soát, thống kê đối tượng thụ hưởng để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định xuất cấp./.

Tổng cục DTNN đã hoàn thành nhập kho 3.000 chiếc bè cứu sinh, 7.000 bộ nhà bạt nhẹ, 670 bộ thiết bị chữa cháy rừng; đang triển khai nhập xuồng cao tốc các loại được 55/155 bộ; Trình Bộ phê duyệt kết quả đấu thầu các mặt hàng: Nhà bạt 16.5m2, phao bè, phao tròn, phao áo...

Bộ Tài chính đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu các mặt hàng: Xuồng DT1, nhà bạt nhẹ 24,5m2 và đã tổ chức mở thầu ngày 20/9/2013; Trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển dự toán mua kim loại sang mua mặt hàng DTQG khác.

Hồng Sâm