Các khách mời tham gia toạ đàm.
Các khách mời tham gia toạ đàm.

Chia sẻ tại toạ đàm, ông Phạm Duyên Phương - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, sự kiện là cơ hội để Hải quan Việt Nam học hỏi, nắm bắt, từ đó nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới để đáp ứng mục tiêu tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng.

Thành phần tham dự Hội nghị và triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO đến từ nhiều nền hải quan tiên tiến và các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp logistics quản lý giao dịch thương mại xuyên biên giới…

Với kết quả tích cực trong cải cách, hiện đại hóa hải quan và kinh nghiệm có được qua nhiều lần hợp tác với hải quan các nước tiên tiến và một số tổ chức quốc tế, tiêu biểu là hợp tác với Hải quan Nhật Bản trong xây dựng và vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS năm 2014, hay thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, ông Phạm Duyên Phương tin tưởng Hải quan Việt Nam sẽ thu nhận được nhiều kết quả từ Hội nghị và Triển lãm lần này của WCO.

Ngoài ra, thông qua Hội nghị và triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO, Hải quan Việt Nam muốn chia sẻ các thông điệp quan trọng như:

Thứ nhất, Hải quan Việt Nam luôn luôn mong muốn vươn lên trở thành cơ quan dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo để phục vụ tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời mong muốn thu nhận nhân tài, nuôi dưỡng thế hệ tương lai.

Thứ hai, thể hiện đội ngũ cán bộ công chức hải quan Việt Nam là lực lượng chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở để chào đón các doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật đến đầu tư, làm ăn tại Việt Nam, đưa nước ta hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba, Hải quan Việt Nam liên tục đổi mới, luôn luôn sẵn sàng đổi mới, áp dụng công nghệ mới. Thông qua Hội nghị và triển lãm lần này, Hải quan Việt Nam mong muốn tiếp tục tìm được những công nghệ mới tốt nhất để áp dụng tại Việt Nam…