Tuần qua, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 7.750 tỷ đồng ở 4 kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm. Vùng lãi suất đăng ký tiếp tục nhích tăng ở tất cả các kỳ hạn, tỷ lệ trúng thầu/gọi thầu chỉ ở mức 62%, trong đó kỳ hạn 5 năm không gọi thầu thành công. Các kỳ hạn 10 và 15 năm có lãi suất trúng thầu tăng 2 - 3 điểm cơ bản (bps), tổng cộng đã tăng 17 - 21bps trong 2 tháng gần đây.

trái phiếu chính phủ

Theo SSI Research, dù lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ tăng liên tục các tuần gần đây nhưng lượng trúng thầu khá thấp. Tính từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước phát hành tổng cộng 49 nghìn tỷ đồng, chỉ tương đương 14% kế hoạch phát hành cả năm. Kế hoạch phát hành quý II/2021 của Kho bạc Nhà nước là 100 nghìn tỷ đồng nhưng áp lực phát hành không lớn do ngân sách nhà nước đến hết quý I/2021 đang bội thu 61,8 nghỉn tỷ đồng. Vì vậy, các chuyên gia của SSI Research cho rằng, lãi suất trái phiếu sẽ đi ngang trong ngắn hạn.

giao dịch khối ngoại

Trên thị trường thứ cấp, lợi tức trái phiếu chính phủ gần như đi ngang. Cuối tuần, lãi suất đóng cửa ở mức: 1 năm (0,26%, 0 bps); 3 năm (0,67%; +1 bps); 5 năm (1,16%; -2 bps); 10 năm (2,38%, -2 bps); 15 năm (2,6%, 0 bps); 20 năm (3,03%, 0 bps); 30 năm (3,14%, -1 bps). Thanh khoản thị trường sụt giảm, tổng giá trị giao dịch tuần 42 nghìn tỷ đồng (-11% so với tuần trước). Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 330 tỷ đồng; lũy kế vẫn mua ròng 5,9 nghìn tỷ đồng từ đầu năm đến nay./.

Thái Duy