Lâm Đồng: Hướng xử lý mới trong quy định về việc phân lô, tách thửa đất nông nghiệp
Trong 3 năm trở lại đây, Lâm Đồng là điểm nóng của phân lô tách thửa, kinh doanh bất động sản dưới vỏ bọc hiến đất làm đường. Ảnh TL

Cụ thể, ngày 23/5, ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Văn bản số 4464/UBND-ĐC1 về việc chấm dứt hiệu lực của các văn bản trước đó liên quan đến việc tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định chấm dứt hiệu lực toàn bộ các văn bản của UBND tỉnh ngày 5/7/2022, về tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh và văn bản ngày 16/3/2023 về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố, kể từ ngày ký văn bản này.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 40 ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh theo hướng: xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa (chỉ những nội dung quy định UBND cấp tỉnh phải ban hành).

Đồng thời, bãi bỏ quy định về mở đường giao thông, thu hồi đất làm đường giao thông (do đã được quy định tại Luật Xây dựng và các luật khác liên quan); bỏ quy định về việc lập quy hoạch chi tiết, lập dự án (do đã được quy định tại Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các luật khác liên quan); một số nội dung khác phù hợp theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành trước ngày 25/6.

Trước đó, các loại hình phân lô bán nền “nở rộ” làm cho thị trường bất động sản ở Lâm Đồng lên cơn “sốt đất”, kể cả đất nông nghiệp.

Vì thế, cuối năm 2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản quy định về điều kiện tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn, trong đó có quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp là 500m2 tại khu vực đô thị, 1.000m2 tại khu vực nông thôn.

Đến tháng 3/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản điều chỉnh cho phép tách thửa đất nông nghiệp trở lại. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp là 500m2 tại khu vực đô thị, 1.000m2 tại khu vực nông thôn nhưng kèm theo nhiều điều kiện người dân khó thực hiện, chứng minh như tách thửa đất nhỏ lẻ và không kinh doanh bất động sản.

Liên quan vấn đề này, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và 28/4/2023 có văn bản nêu ý kiến để điều chỉnh.