anh moi

TP.Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng.Ảnh TL

Quyết định trên được ký ban hành trên cơ sở Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020.

Trong tổng kế hoạch vốn đầu tư công 3.350 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương có 650 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tập trung, 1.350 tỷ đồng nguồn thu từ đất và 1.350 tỷ đồng còn lại được dùng từ nguồn thu xổ số kiến thiết.

Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng Hoàng Việt Lâm, dự kiến có 27 dự án được khởi công mới, 11 dự án được hoàn thành trong năm 2021 và 17 dự án hoàn thành sau năm 2021.

Ông Lâm cũng cho biết, năm 2021 tỉnh dành ưu tiên đầu tư phần nhiều cho nhu cầu xây dựng trường chuẩn Quốc gia, phát triển hệ thống đường giao thông, thủy lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới…

“Ngay từ đầu năm sau khi phân bổ nguồn vốn đầu tư công, UBND tỉnh chỉ đạo yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư cam kết triển khai thực hiện kế hoạch vốn đúng tiến độ, đạt hiệu quả”- ông Lâm nói ./.

Gia Cư