Làm thế nào để được vay gói 120.000 tỷ mua nhà
Luật sư Đoàn Hồng Hà, Đoàn luật sư TP. Hà Nội:

Trả lời: Theo Công văn 2308/NHNN-TD ngày 1/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước, chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng sẽ được triển khai tới các chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Công văn này cũng nêu rõ, để được vay vốn, khách hàng mua nhà ở phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo quy định (Hiện nay theo Điều 49, Luật Nhà ở 2014, có 10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội).

- Đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định. Theo đó, khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp; Có phương án sử dụng vốn khả thi; Có khả năng tài chính để trả nợ.

Về lãi suất ưu đãi khi vay tiền mua nhà ở xã hội, theo Công văn 2308/NHNN-TD, người dân mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sẽ được hưởng mức lãi suất hấp dẫn là 8,2%/năm trong thời gian ưu đãi là 5 năm kể từ ngày ngân hàng giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu giữa khách hàng và ngân hàng.

Sau khi hết thời gian 5 năm ưu đãi, các ngân hàng thương mại và khách hàng được tự thỏa thuận, thống nhất về mức lãi mới, miễm sao đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa các bên.

Lưu ý: Mức lãi suất 8,2%/năm hiện chỉ được tính cho các khoản vay đến hết ngày 30/6/2023. Từ ngày 01/7/2023, định kỳ 6 tháng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình tín dụng.

Về ngân hàng cho vay: Tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023, Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện, trong đó chủ lực là 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank).