thuc tap

Hướng dẫn đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản.

Đây là một trong những quy định nằm trong Bản Ghi nhớ hợp tác về chế độ thực tập sinh kỹ năng (MOC) giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động - Y tế - Phúc lợi Nhật Bản vừa được ký kết tại Nhật Bản.

Bản Ghi nhớ hợp tác về chế độ thực tập sinh kỹ năng là bản thỏa thuận đầu tiên giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Nhật Bản về lĩnh vực này và cũng là bản thỏa thuận đầu tiên Chính phủ Nhật Bản ký với các nước đưa thực tập sinh đến Nhật Bản, đánh dấu sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực này. Bản ghi nhớ có hiệu lực kể từ 1/11/2017.

Theo bản ghi nhớ, ngoài quy định về phí, một số giấy tờ thủ tục hành chính của Nhật Bản đối với người lao động sẽ được giảm bớt. Đặc biệt, thời hạn thực tập của thực tập sinh Việt Nam sẽ được kéo dài lên 5 năm (trước đây chỉ đến 3 năm); đồng thời mở rộng thêm nhiều ngành nghề, lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam trong thời gian tới (bao gồm cả lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và chăm sóc sức khỏe).

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản bao gồm các nội dung chính về mục đích, xác định cơ quan đầu mối của mỗi bên trong việc triển khai thực hiện, khuôn khổ và cơ chế hợp tác giữa hai nước, trách nhiệm của cơ quan Nhật Bản và trách nhiệm vủa cơ quan Việt Nam trong việc thực hiện chương trình hợp tác, hiệu lực của MOC. Bên cạnh đó còn có 10 phụ lục kèm theo quy định cụ thể các nội dung thực hiện chương trình thực tập kỹ năng giữa hai nước.

Bản ghi nhớ xác định mục tiêu của sự hợp tác nhằm chuyển giao kỹ năng, kỹ thuật trong việc đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam phục vụ lợi ích của hai nước. Bản ghi nhớ quy định rõ trách nhiệm của phía Việt Nam kiểm tra và giới thiệu các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn đưa thực tập sinh sang Nhật Bản; phía Nhật Bản cấp phép cho các tổ chức quản lý Nhật Bản và cấp chứng nhận kế hoạch tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam cho các cơ sở, đơn vị Nhật Bản theo các tiêu chuẩn quy định trong bản ghi nhớ.

Chỉ trong vòng 3 năm từ 2014-2016, Việt Nam đã đưa được hơn 90.000 thực tập sinh sang Nhật Bản. Ước tính đến nay, có khoảng hơn 100.000 thực tập sinh Việt Nam đang thực tập tại Nhật Bản.

TH (Theo TTXVN)