Thành lập Đội Nghiệp vụ và Tổ Kiểm soát thuộc Hải quan cửa khẩu La Lay (Quảng Trị)

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay trong ngày nâng cấp cửa khẩu quốc tế La Lay. Ảnh: QuangTrionline

Tại Quyết định này, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp và Tổ Kiểm soát hải quan đáp ứng yêu cầu quản lý về hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có.

Trước đó, vào cuối tháng 6 vừa qua, Cửa khẩu Quốc gia La Lay (Quảng Trị) đã chính thức được nâng cấp trở thành Cửa khẩu Quốc tế La Lay./.

N.P