Cục-Thuế-Long-An-ok.jpg

Ban lãnh đạo Cục Thuế Long An họp giao ban triển khai nhiệm vụ thu ngân sách.

Tại hội nghị giao ban, Cục Thuế Long An đã giao các đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi việc biến động hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, đăng tải thông tin đầy đủ và kịp thời trên website ngành Thuế để mọi người cùng kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, toàn đơn vị cũng tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, thực hiện quản lý thuế điện tử trong kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, quản lý rủi ro…; tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng hồi phục sản xuất kinh doanh, tạo môi trường pháp lý và điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện tốt pháp luật thuế.

Trong công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ triển khai đa dạng bằng nhiều hình thức hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế cho người nộp thuế nhằm nâng cao tính tuân thủ trong thực thi pháp luật về thuế, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế yên tâm, duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng nguồn thu bền vững, đóng góp cho ngân sách; tăng cường công tác xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Đơn vị cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, gian lận thuế, đặc biệt sẽ chú trọng đến các lĩnh vực có rủi ro cao như: lĩnh vực có ưu đãi đầu tư; kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng vốn; doanh nghiệp có giao dịch liên kết, doanh nghiệp có giao dịch với nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp kê khai lỗ thường xuyên...

Ngoài ra, Cục Thuế Long An cũng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, xây dựng và giao chỉ tiêu cụ thể về thu nợ thuế trong toàn ngành ngay từ đầu năm, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị tổ chức quản lý nợ thuế, xóa nợ thuế kịp thời, đúng đối tượng. Đôn đốc thu nợ và tiến hành cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy trình, cần tập trung trọng tâm, trọng điểm nhằm mang lại hiệu quả cao nhất; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ, phấn đấu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục phát huy và đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với việc tăng cường, kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao; theo dõi, phân tích tình hình, xử lý giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong công tác thuế. Song song với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác thu ngân sách để hoàn thành xuất sắc dự toán năm 2021./.

Văn Tuấn