Cụ thể, ngày 9/8, UBND tỉnh Long An đã có Văn bản số 7271/UBND-KTTC gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Cần Giuộc thông báo về chủ trương thực hiện các công việc để triển khai phục vụ mục tiêu thành lập thành phố Cần Giuộc.

Đến ngày 12/8, Sở Xây dựng tỉnh Long An đã có văn bản đề nghị UBND huyện Cần Giuộc thực hiện các nhiệm vụ theo chủ trương của UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND huyện Cần Giuộc liên hệ Sở Xây dựng để phối hợp, hướng dẫn thực hiện.

Long An: Triển khai các công việc phục vụ mục tiêu thành lập thành phố Cần Giuộc
Cần Giuộc có vị trí địa lý rất thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Theo UBND tỉnh Long An, thống nhất chủ trương để UBND huyện Cần Giuộc thực hiện các công việc để triển khai phục vụ mục tiêu thành lập thành phố Cần Giuộc

UBND huyện Cần Giuộc khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung sau khi được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Ngoài ra, UBND huyện Cần Giuộc cần lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị Cần Giuộc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1953/UBND-KTTC ngày 5/5/2012 về công tác lập quy chế quản lý kiến trúc các đô thị trên địa bàn tỉnh và các quy định có liên quan.

Sau khi đồ án quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc được phê duyệt, UBND huyện Cần Giuộc tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt đề cương và Chương trình phát triển đô thị theo quy định của Nghị định số 11/2013/NDCP ngày 14/01/2013 và Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ khi quy hoạch chung đô thị được phê duyệt.

Về đề xuất lập Đề án đánh giá khu vực dự kiến thành lập phường, lập đề án thành lập thành phố Cần Giuộc và các phường trực thuộc thành phố Cần Giuộc, UBND tỉnh giao UBND huyện Cần Giuộc rà soát lại các tiêu chí, nguồn lực, lộ trình thực hiện và các giải pháp cụ thể đối với việc thành lập thành phố Cần Giuộc, trình Ban Thường vụ Huyện ủy để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tinh ủy xem xét, có ý kiến, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Được biết, huyện Cần Giuộc nằm ở phía Đông Nam tỉnh Long An, có vị trí địa lý phía Bắc giáp huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh), phía Đông Bắc giáp huyện Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh), phía Đông giáp huyện Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) với ranh giới là sông Soài Rạp, phía Tây Bắc giáp huyện Bến Lức (Long An), phía Nam và phía Tây Nam giáp huyện Cần Đước (Long An).

Trước đó, Sở Xây dựng cũng đề xuất UBND tỉnh Long An thống nhất cho chủ trương để UBND huyện Cần Giuộc lập Đề án phân loại đô thị trước khi xét thành lập thành phố Cần Giuộc, theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. Thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2023, kinh phí thực hiện bằng ngân sách huyện, hoặc nguồn vốn hợp pháp khác.