LPBank thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
LPBank thông báo chào bán 500.000.000 cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, LPBank thông báo chào bán 500.000.000 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị vốn huy động là 5.000 tỷ đồng theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 5/9/2023 đến ngày 22/9/2023. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 5/9/2023 đến ngày 26/9/2023.

Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại 2 địa điểm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt:

Địa điểm 1: Trụ sở chính, địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Địa điểm 2: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt, địa chỉ: Tầng 6, LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.