Lượng chứng từ sẽ giảm khi kho bạc mở rộng dịch vụ thanh toán
Thanh toán tự động đã giúp cán bộ KBNN có nhiều thời gian cho các giao dịch phức tạp hơn. Ảnh: Hạnh Thảo

Giảm thời gian, chi phí và số lượng hồ sơ

Quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, viễn thông theo văn bản ủy quyền của các đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) là quy trình tự động hóa đầu tiên trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Theo đó, ĐVSDNS có nhu cầu thanh toán tự động cần gửi văn bản ủy quyền điện tử cho KBNN (một lần duy nhất hoặc gửi lại nếu có thay đổi thông tin ủy quyền). KBNN gửi văn bản điện tử thông tin loại dịch vụ, mã khách hàng, nhà cung cấp và tài khoản trích nợ của ĐVSDNS cho Vietinbank (đối với dịch vụ điện, nước) và VNPT Vinaphone (đối với dịch vụ viễn thông).

Hàng tháng, Vietinbank và VNPT Vinaphone căn cứ thông tin ĐVSDNS đã ủy quyền cho KBNN, gửi bảng kê điện tử hóa đơn dịch vụ tới KBNN. KBNN kiểm tra số dư tài khoản của đơn vị mở tại KBNN, nếu tài khoản còn đủ số dư sẽ trích nợ tài khoản và thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ. Sau đó, KBNN gửi thông báo trích nợ thành công hoặc không thành công cho ĐVSDNS. Toàn bộ quá trình được thiết lập để thực hiện tự động, hoàn toàn không có sự tham gia của con người.

Dù đây là một hình thức thanh toán mới, nhưng qua tổng hợp, đánh giá từ các bên cho thấy, việc thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông đã mang lại rất nhiều lợi ích. Cụ thể, thời gian và chi phí hoạt động của ĐVSDNS đã giảm đi rất nhiều khi không phải lập chứng từ thanh toán gửi KBNN. Hóa đơn dịch vụ của các ĐVSDNS được KBNN thực hiện thanh toán cùng lúc giúp dòng tiền của nhà cung cấp dịch vụ được lưu chuyển nhanh chóng, góp phần giảm phí thanh toán của KBNN cũng như nâng cao quản lý ngân quỹ của KBNN.

Đặc biệt, KBNN đã giảm đáng kể lượng hồ sơ giao dịch, theo đó, công chức kho bạc có thêm thời gian để kiểm soát các hồ sơ thanh toán phức tạp hơn…

Mở đầu các hình thức thanh toán tự động trong tương lai

Ngày 21/4/2023, KBNN đã có Quyết định số 2286/QĐ-KBNN về việc ban hành Quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của ĐVSDNS nhà nước để thực hiện trên cả nước. Các đơn vị KBNN đã tích cực triển khai để đưa đến những thuận lợi nhất cho các ĐVSDNS.

Ngày 10/5/2023, KBNN Nghệ An đã ban hành Công văn số 262/KBNT-KTNN về việc triển khai diện rộng thanh toán tự động tiền điện, tiền nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của ĐVSDNS. Cùng với đó, KBNN Nghệ An đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức nghiên cứu, học tập Quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông vừa được KBNN ban hành; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các ĐVSDNS biết về việc triển khai thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông.

Tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp phần mềm trong thanh toán tự động

Để quy trình thanh toán tự động hóa đơn dịch vụ điện, nước, viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách phát huy tối đa hiệu quả, Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm, trang bị hạ tầng thiết bị cũng như bố trí nguồn lực để thực hiện giám sát, quản trị vận hành và bảo trì hệ thống.

Cũng theo KBNN, chương trình thanh toán tự động chi phí điện, nước, viễn thông có phạm vi triển khai rộng và tiềm năng tiếp tục mở rộng là điều kiện thuận lợi để KBNN vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi số của KBNN trong giai đoạn tiếp theo.

KBNN Nghệ An cũng hướng dẫn cài đặt tiện ích Cổng trao đổi dữ liệu thuộc Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN, cung cấp chức năng dành cho ĐVSDNS ủy quyền thanh toán dịch vụ cho KBNN và chức năng trao đổi dữ liệu với các ngân hàng thương mại, nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông qua internet…

Theo KBNN Nghệ An, bình quân 1 tháng, 1 ĐVSDNS phải lập 3 chứng từ gửi đến KBNN để thanh toán các dịch vụ điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước. Như vậy, sau khi triển khai thực hiện thanh toán tự động, KBNN Nghệ An sẽ giảm trên 10.000 chứng từ/tháng. Qua đó, sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVSDNS, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành các nội dung về đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thành mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Tương tự tại các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống, việc triển khai tự động thanh toán này cũng được nhanh chóng thông báo đến các ĐVSDNS biết, thực hiện và đã được các ĐVSDNS hào hứng tham gia.

Có thể thấy, việc triển khai dịch vụ thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông là một bước quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng kho bạc số theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây cũng là mở đầu quan trọng cho các hình thức thanh toán chủ động, tự động trong tương lai, làm thay đổi diện mạo của KBNN, chuyển dần từ mô hình quản lý sang mô hình phục vụ và cần sự tham gia, quan tâm thực hiện của các ĐVSDNS./.