Ông Paul George Nguyễn có hơn 25 kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm tại nhiều quốc gia như Canada, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Indonesia và Việt Nam. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tại Manulife Việt Nam, ông là Phó Tổng giám đốc và chuyên gia định phí chỉ định của một công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam.

Ông Paul George Nguyễn sinh ra tại Việt Nam và lớn lên ở Toronto, Canada. Ông tốt nghiệp ngành Khoa học định phí và Thống kê tại Đại học Toronto, ông hiện là thành viên của Hiệp hội Định phí Hoa Kỳ….

Được biết, Manulife Việt Nam là thành viên của Manulife Financial - tập đoàn tài chính thế giới có trụ sở chính tại Toronto, Canada và là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999. Hiện công ty đang cung cấp một danh mục các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đa dạng từ sản phẩm bảo hiểm truyền thống đến sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ, giáo dục, liên kết đầu tư, hưu trí…/.

Hồng Chi