Masan Consumer lên lộ trình niêm yết cổ phiếu trên HOSE
Ảnh tư liệu

Theo đó, tờ trình nhằm thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Masan Consumer trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tờ trình Masan Consumer cho thấy, sẽ giao Hội đồng quản trị (HĐQT) và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, hoặc Tổng giám đốc lựa chọn thời điểm và tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE theo quy định, muốn cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, hoặc Tổng giám đốc lựa chọn thời điểm và tổ chức thực hiện thủ tục liên quan.

Trong đó, người được giao sẽ lựa chọn tổ chức tư vấn phù hợp theo quy định pháp luật để tư vấn niêm yết cổ phiếu (bao gồm việc tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết); Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu; Quyết định giá niêm yết dự kiến (giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên) và thời điểm niêm yết cổ phiếu; Quyết định giá niêm yết dự kiến (giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên) và thời điểm niêm yết cổ phiếu…

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của cả 3 công ty Masan Consumer, Masan MEATLife (mã ck: MML) và Masan Group (mã ck: MSN) sẽ cùng tổ chức vào sáng ngày 25/4 tại số 10 đường Mai Chí Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, Masan Consumer là đơn vị thuộc ngành hàng tiêu dùng, sở hữu nhiều thương hiệu như nước mắm Nam Ngư, nước tương Chinsu, nước ngọt wake-up 24/7...

Masan Consumer là công ty con của Masan Group, hiện có vốn điều lệ 7.824 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 717,5 triệu cổ phiếu.

Trước đó, cổ phiếu MCH được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM từ đầu năm 2017. Trong 1 năm gần nhất, thị giá tăng 135%, lên 143.100 đồng/cổ phiếu (tính đến 9h47 phiên 19/4/2024). Khối lượng giao dịch bình quân phiên khoảng 42.000 cổ phiếu.

Trong năm 2024, Masan Consumer đặt kế hoạch doanh thu thuần 31.500 - 34.500 tỷ đồng (năm 2023 đạt trên 28.200 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế 7.300 tỷ đồng - 7.500 tỷ đồng (năm 2023 đạt gần 7.200 tỷ đồng). Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 bằng tiền dự kiến 100% (1 cổ phiếu nhận 10.000 đồng) (đã chi tạm ứng 45%).

Ngoài ra, Masan Consumer cũng trình phê duyệt việc Công ty TNHH The Sherpa (một công ty thành viên thuộc Masan Group) mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phiếu MCH có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai./.