Đoàn công tác của Cục Hải quan Quảng Ninh làm việc với doanh nghiệp ưu tiên trên địa bàn để nắm bắt tình hình hoạt động và gỡ khó kịp thời.
Đoàn công tác của Cục Hải quan Quảng Ninh làm việc với doanh nghiệp ưu tiên trên địa bàn để nắm bắt tình hình hoạt động và gỡ khó kịp thời.

Đơn giản hoá điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 412/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính trong giai đoạn 2024 - 2025.

Theo Quyết định số 412/QĐ-TTG, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 6 ngành nghề kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính trong giai đoạn 2024 - 2025 gồm: dịch vụ kế toán; dịch vụ thẩm định giá; lĩnh vực tài chính ngân hàng; lĩnh vực thuế; lĩnh vực hải quan; và lĩnh vực chứng khoán.

Trong năm 2024, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực hải quan, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án đơn giản hoá điều kiện thực hiện thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên theo hướng giảm yêu cầu về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong năm đối với chủ thể là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tài chính chủ động rà soát và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đối với các luật, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để thực hiện Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Mở đường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu tiên trong lĩnh vực hải quan
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp FDI đã nhiều năm được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

Cần phải sửa đổi nhiều chính sách liên quan

Theo Tổng cục Hải quan, để thực hiện đơn giản hóa điều kiện thực hiện thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên, trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025 cần sửa đổi Khoản 4 Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Đồng thời, việc thực hiện chế độ báo cáo kiểm toán và chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp ưu tiên với cơ quan hải quan sẽ thực hiện bằng phương thức điện tử nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan ngày càng được đẩy mạnh, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính, chú trọng đánh giá tác động thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ngành Hải quan cũng đã có nhiều giải pháp đồng bộ về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan được triển khai nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và minh bạch.

Tổng cục Hải quan đã được Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là một trong những cơ quan đi đầu trong cải cách, hiện đại hóa. Năm 2023 là năm thứ bảy liên tiếp Tổng cục Hải quan được Bộ Tài chính xếp hạng đứng đầu trong số các đơn vị khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ về Chỉ số cải cách hành chính.

Việc đơn giản hoá điều kiện thực hiện thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong giai đoạn 2024-2025 sẽ góp phần tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”./.

Hội nghị Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt (AEO) toàn cầu lần thứ 6 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Thâm Quyến, Trung Quốc từ ngày 8 đến 10/5/2024, với chủ đề “Khai thác thế mạnh của các chương trình AEO cho mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững nền thương mại toàn cầu”.

Đại diện WCO, Hải quan các nước, các tổ chức quốc tế (như Tổ chức Thương mại Thế giới) và Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc tế (ICC) chia sẻ sự ủng hộ về việc mở rộng chương trình cho các doanh nghiệp MSMEs và những sáng kiến để nâng cao bình đẳng giới, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia hệ sinh thái thương mại toàn cầu thông qua việc tham gia vào các chương trình AEO ở các nước. Đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với sự tham gia của lực lượng lao động yếu thế trong đó có phụ nữ, WTO đã xây dựng chương trình thu thập thông tin của Hải quan các nước có MSMEs tham gia chương trình AEO. Theo đó, có khá nhiều gợi ý về các biện pháp hỗ trợ MSMEs và các doanh nghiệp tham gia mô hình thương mại điện tử tham gia sân chơi chương trình AEO, bao gồm thiết kế tiêu chí, linh hoạt trong việc đánh giá mức độ tuân thủ an ninh, tăng cường đào tạo, tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin và xử lý vướng mắc.