Về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Bộ GTVT đã hoàn thành 4/4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm chia sẻ dữ liệu giấy phép lái xe, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện; cung cấp dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe; kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Bộ GTVT với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng kho số hoá kết quả thủ tục hành chính, góp phần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo ATGT đường bộ trong tình hình mới...

Cụ thể, Bộ GTVT đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về giấy phép lái xe với hơn 34,7 triệu giấy phép lái xe; hoàn thành đối soát trùng khớp 33,5 triệu giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp 9,8 triệu thông tin lên ứng dụng VNelD.

Với chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện, Bộ GTVT đã hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu dùng chung về phương tiện cơ giới đường bộ với hơn 5,2 triệu xe; hoàn thành tích hợp hơn 716.000 xe với cơ sở dữ liệu đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mỗi hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến tiết kiệm khoảng 700.000 đồng
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe.

Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đổi bằng lái xe, Bộ GTVT đã hoàn thành mở rộng trên toàn quốc từ 14/11/2022, hoàn thành kết nối 1.191 cơ sở y tế, đến nay đã có 78.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến.

Ông Nguyễn Xuân Cường - Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc triển khai cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến đã góp phần đơn giản, giảm bớt thủ tục hồ sơ, tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc giải quyết thủ tục hành chính đổi giấy phép lái xe. Tính trung bình cho việc ăn nghỉ, đi lại của người dân ở các xã vùng xa cách trung tâm thành phố khoảng 300km, mỗi hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe thực hiện theo hình thức trực tuyến tiết kiệm được khoảng 700.000 đồng.

Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu nêu trên làm nền tảng hoàn thành các cơ sở dữ liệu dùng chung về phương tiện, người điều khiển phương tiện, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia; đảm bảo tính đồng bộ, chính xác, khách quan, hiện đại của hệ thống cơ sở dữ liệu; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước./.