Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Quách Đình Việt Anh bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Một nhà đầu tư bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm về công bố thông tin
Ảnh minh họa

Ngày 27/9/2019, ông Quách Đình Việt Anh đã thực hiện giao dịch mua 78.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần SPI (mã Ck: SPI), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 785.000 cổ phiếu (4,66%) lên 863.000 cổ phiếu (5,13%) và trở thành cổ đông lớn của SPI.

Ngày 1/10/2019, ông Quách Đình Việt Anh đã thực hiện giao dịch bán 26.200 cổ phiếu, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 863.000 cổ phiếu (5,13%) xuống còn 836.800 cổ phiếu (4,977%) và không còn là cổ đông lớn của SPI.

Tuy nhiên, ông Quách Đình Việt Anh không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 4 và khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.