Agribank

Lễ ký hợp đồng cho vay nhà ở xã hội của ngân hàng Agribank. Ảnh: ST

Bổ sung thêm nhiều đối tượng được vay ưu đãi

Bên cạnh những sửa đổi về mức dư nợ cho vay, dự thảo thông tư bổ sung nhóm đối tượng được vay vốn từ gói tín dụng này là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp mua nhà ở thương mại tại các dự án đã được phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán không quá 1,05 tỷ đồng. Trường hợp các đối tượng nêu trên đã có đất ở, nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức sẽ được vay để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở.

Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây mới nhà ở xã hội để cho thuê, bán cho công nhân, người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp; người lao động ở đô thị; sinh viên, học sinh… cũng sẽ được cho vay ưu đãi theo chương trình này.

Về điều kiện cho vay, ngoài các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành, dự thảo Thông tư cũng bổ sung thêm các điều kiện với từng nhóm khách hàng. Đối với cá nhân vay để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở thương mại phải có hợp đồng với chủ đầu tư. Trường hợp chưa có hợp đồng, nhưng đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn khác thì ngân hàng có thể phát hành cam kết sẽ cho vay sau khi có hợp đồng.

Khoản vay phải dùng để trả cho hợp đồng thuê, mua nhà có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2, ký từ 7/1/2013. Đối với khoản thanh toán phát sinh từ ngày 21/8/2014 để mua nhà ở thương mại thì tổng giá trị hợp đồng mua bán phải không vượt quá 1,05 tỷ đồng.

Đối với khách hàng được vay để xây mới, sửa chữa nhà ở hoặc để đầu tư, xây mới nhà ở xã hội (để bán), khoản vay phải để trả các chi phí phát sinh từ ngày 21/8/2014 (không bao gồm chi phí thuế) trong xây dựng, cải tạo, thực hiện dự án đầu tư.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, mục đích vay vốn là để trả các chi phí chưa thanh toán phát sinh kể từ ngày 7/1/2013 (không bao gồm thuế) để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư.

Đầu tư nhà ở xã hội được vay không quá 5 năm

Tất cả các khách hàng muốn vay đều phải có đề nghị vay vốn và cam kết chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức. Đồng thời, khách hàng phải có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương án vay.

Mức vốn tối thiểu của khách hàng được quy định là tối thiểu 20% phương án vay đối với khách hàng thuê, mua nhà ở tại các dự án đã được phê duyệt; tối thiểu 30% đối với các nhóm khách hàng còn lại.

Thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi là tối đa 15 năm đối với khách hàng mua, thuê nhà ở tại các dự án, tính từ thời điểm được giải ngân lần đầu tiên, nhưng không vượt quá thời điểm 1/6/2031. Với khách hàng được vay xây mới, cải tạo nhà ở, thời hạn tối đa là 10 năm và không quá ngày 1/6/2026. Với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây nhà ở xã hội, thời hạn tối đa là 5 năm nhưng không quá ngày 1/6/2021.

Mức cho vay tối đa đối với một khách hàng do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của Thông tư và không vượt quá 700 triệu đồng đối với khách hàng vay để xây mới, cải tạo nhà ở của mình. Ngân hàng căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng để thỏa thuận mức cho vay, thời hạn cho vay và kỳ hạn trả nợ phù hợp đối với khách hàng.

Thông tư dự kiến sẽ có hiệu lực ngay từ ngày ký và những khoản cho vay trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành sẽ tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký. Trường hợp khách hàng vay để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở thương mại theo hợp đồng ký trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành mà có thời hạn cho vay trên 10 năm thì được điều chỉnh thời gian áp dụng lãi suất cho vay hỗ trợ theo quy định tại Thông tư này./.

Dương An