thuế

Tại hội nghị ngày 4/1/2018, Cục trưởng Bùi Anh Tấn trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: V.Q

Theo thông tin tại hội nghị, tính đến ngày 31/12/2017, ngành Thuế Hòa Bình thực hiện thu ngân sách nước đạt 3.066 tỷ đồng, vượt 17% dự toán Chính phủ giao, vượt 8% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và đạt 103% dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao, bằng 105% so thực hiện năm 2016.

Trong đó, thu từ thuế và phí (không tính tiền sử dụng đất) là 2.716 tỷ đồng, đạt 110% dự toán Chính phủ giao, đạt 107% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 102% dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao và bằng 102% so thực hiện năm 2016. Thu tiền sử dụng đất khoảng 350 tỷ đồng, đạt 233% dự toán Chính phủ giao, đạt 113% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 113% dự toán phấn đấu và bằng 140% so thực hiện năm 2016.

9/15 khoản thu hoàn thành dự toán cả năm đó là: Thu cố định tại xã đạt 499%, thu tiền sử dụng đất đạt 233%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 146%, thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN đạt 144%, thu tiền thuê đất đạt 139%, thu khác tính cân đối đạt 123%, thu từ DNNN trung ương đạt 123%, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 107%, thu sổ xố kiến thiết đạt 100%.

Theo kế hoạch, năm 2018, ngành Thuế Hòa Bình phấn đấu hoàn thành vượt dự toán Chính phủ giao là 2.687 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán thu năm 2017; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND giao dự toán là 3.325 tỷ đồng (trong đó thu nội địa là 3.205 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu là 120 tỷ đồng)./.

Hồng Quý