Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, năm 2023, toàn hệ thống đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2023, Kho bạc Nhà nước thanh toán trên 1,5 triệu tỷ đồng vốn ngân sách
Công chức KBNN Đà Nẵng thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Tổng Giám đốc KBNN đã ban hành 2 chỉ thị yêu cầu các đơn vị KBNN tăng cường kiểm soát chi, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải quyết công việc và chất lượng phục vụ khách hàng. Đồng thời, KBNN và các đơn vị KBNN trực thuộc đã cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho Bộ Tài chính, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố phục vụ công tác quản lý điều hành NSNN.

Năm 2023, toàn hệ thống KBNN đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thống kê, đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 31/12/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 1.003.334 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Đối với chi đầu tư, tính đến ngày 31/12/2023, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 là 568.135,9 tỷ đồng, bằng 85,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 663.275,1 tỷ đồng).

Cũng trong năm 2023, KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách.

KBNN cũng mở rộng công tác phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN.

Theo báo cáo của KBNN, lũy kế thu ngân sách năm 2023 trong cân đối đạt 1.752.404 tỷ đồng (bằng 108,12% so với dự toán năm 2023). Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 105,94% so với dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 110,61% so với dự toán./.