Cụ thể, nhiệm vụ chung của giáo dục trung học là bảo đảm an toàn trường học, chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch năm học để ứng phó với diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Công tác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 đối với lớp 6 và CTGDPT 2006 đối với các lớp từ 7 đến 12 phải bảo đảm hoàn thành chương trình năm học, đáp ứng yêu cầu chất lượng giáo dục...

“Chủ động về các phương án dạy học trực tuyến và trực tiếp để chuyển đổi linh hoạt, ứng phó kịp thời với các tình huống diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương. Ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lý thuyết, có thể hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng hiệu quả sách giáo khoa để học tập; sẵn sàng phương án để tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có thể đến trường để dạy học trực tiếp, nhất là đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm và kết hợp ôn tập, củng cố những nội dung lý thuyết đã học trực tuyến” - hướng dẫn nêu rõ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời yêu cầu thực hiện hiệu quả, chất lượng các hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tiếp - trực tuyến, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học trong các tình huống diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Song song với hướng dẫn thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, trong đó có dạy học trực tiếp và trực tuyến; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá với giáo dục trung học.

Theo đó, kế hoạch kiểm tra đánh giá cần được xây dựng phù hợp với kế hoạch dạy học. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của CTGDPT; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19./.

Hồng Quyên