Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Tiếp tục gia tăng ùn tắc hàng hóa do cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị dừng thông quan Các cửa khẩu ở Lạng Sơn: Tình hình ùn tắc vẫn tiếp diễn khi nông sản đang vào chính vụ
Nâng cấp hệ thống của hải quan đồng bộ với nền tảng cửa khẩu số của Lạng Sơn
Website nền tảng cửa khẩu số của Lạng Sơn.

Từ ngày 21/2, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, người điều khiển phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bắt buộc phải thực hiện khai báo trên nền tảng cửa khẩu số.

Đối với những trường hợp không thực hiện khai báo trên nền tảng cửa khẩu số, các lực lượng chức năng tham gia trong quy trình nền tảng cửa khẩu số tạm thời dừng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải đến khi thực hiện khai báo trên nền tảng cửa khẩu số.

Quy trình sử dụng nền tảng cửa khẩu số gồm 8 bước: khai báo thông tin; vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; điều khiển luồng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; kiểm tra y tế; kiểm tra phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu vào ra khu vực cửa khẩu; kiểm dịch y tế, động vật, thực vật; sang tải hàng hoá và kiểm hóa; thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu.

Khi áp dụng cửa khẩu số, việc xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ được tự động hóa quy trình, giúp giảm thời gian cho doanh nghiệp, đồng thời công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý tại cửa khẩu.

Để thực hiện tốt quy trình này, Tổng cục Hải quan sẽ nâng cấp hệ thống của phía hải quan để phục vụ việc kết nối.

Việc nâng cấp này căn cứ trên cơ sở thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn về các chỉ tiêu thông tin thực hiện trao đổi giữa hệ thống của Tổng cục Hải quan với nền tảng cửa khẩu số của Lạng Sơn.

Cụ thể, đối với tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu có các chỉ tiêu thông tin như: mã số thuế doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tên doanh nghiệp xuất nhập khẩu, địa chỉ, số tờ khai, mã hải quan tiếp nhận…

Đối với tờ khai vận chuyển độc lập (gồm cả bảng kê hàng quá cảnh), mã số thuế doanh nghiệp vận chuyển, tên doanh nghiệp vận chuyển, địa chỉ, mã hải quan nơi đi…

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian nâng cấp hệ thống dự kiến hoàn thành ngày 10/4/2022.