Nâng mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội
Nâng mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội

100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 4

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, xác định công tác phục vụ người hưởng BHXH là nhiệm vụ trọng tâm, ngành BHXH Việt Nam luôn không ngừng cải cách hành chính mạnh mẽ. Trong năm 2023, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và triển khai quyết liệt, có hiệu quả Đề án 06, tạo đột phá trong quản lý. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân và doanh nghiệp, được người dân, xã hội đánh giá cao.

Theo đó, người dân, doanh nghiệp có thể tương tác, giao dịch trực tuyến với cơ quan BHXH 24/7 ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ và 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 4. Bộ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành BHXH đã được cắt giảm từ 114 thủ tục (năm 2015) đến nay chỉ còn 25 thủ tục và vẫn đang tiếp tục được rà soát để cắt giảm thêm.

Đặc biệt, đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bao gồm 12.851 cơ sở trên toàn quốc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, vừa rút ngắn thời gian, thủ tục khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ, vừa giúp quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT. Đáng chú ý, năm 2023, cả nước đã có khoảng 64% số người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng 3% so với năm 2022 (vượt 4% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao).

Trong năm qua, ngành BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với với các bộ, ngành liên quan xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm. Trong đó, đã xác thực hơn 95 triệu thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý với CSDL quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 86,6 triệu người đang tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để liên thông, chia sẻ, phục vụ quản lý của ngành và cải cách TTHC.

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính

Giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội được thực hiện trên môi trường số

Theo kế hoạch về cải cách hành chính năm 2024 mới ban hành của BHXH Việt Nam, năm 2024, BHXH Việt Nam sẽ tiến hành cải cách hành chính đồng bộ, thống nhất ở các lĩnh vực: TTHC, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số.

Về cải cách TTHC, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020. Ngành cũng đặt mục tiêu hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trong năm 2024, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trừ trường hợp thủ tục yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở; 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC. Năm nay, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH. Trong đó, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 88%.

Về mục tiêu xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, BHXH đặt mục tiêu 100% TTHC có dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến toàn trình, được cung cấp trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 50% TTHC có dịch vụ công trực tuyến toàn trình dành cho cá nhân được cung cấp trên ứng dụng VssID-BHXH số; 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam.

Đồng thời, 100% các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia hoặc nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia hoặc các nền tảng khác theo quy định. Thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, đã được chia sẻ với BHXH Việt Nam thì không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Phấn đấu 88% hồ sơ xử lý qua mạng

Trong năm 2024, ngành BHXH cũng phấn đấu 88% hồ sơ công việc trong toàn ngành BHXH Việt Nam được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 50% người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, trong đó có 35% sử dụng ứng dụng VssID.