dau khi

Hiện nay Nga có 6 dự án trong lính vực dầu khí tại Việt Nam. Ảnh: ĐT

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, 11 tháng năm 2014, Liên bang Nga đầu tư 7 dự án mới và 3 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 11,17 triệu USD.

Tính lũy kế đến tháng 12/2014, Liên bang Nga có 104 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 1,95 tỷ USD và xếp thứ 17/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Quy mô vốn bình quân một dự án của Liên bang Nga khoảng 18,82 triệu USD, cao hơn so với mức bình quân chung một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 14,3 triệu USD/dự án.

Vốn của các nhà đầu tư Nga tập trung vào ngành công nghiệp chế biến và chế tạo với 35 dự án trong lĩnh vực này với tổng vốn đầu tư là 1,12 tỷ USD (chiếm 57,7% tổng vốn đầu tư của Liên bang Nga tại Việt Nam). Đứng thứ hai là lĩnh vực khai khoáng với 7 dự án và 581 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 29,7% tổng vốn đầu tư của Liên bang Nga tại Việt Nam). Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 3 dự án và 72,7 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 3,7% tổng vốn đầu tư của Liên bang Nga tại Việt Nam).

Thống kê cho thấy, khi đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư Liên bang Nga đa số lựa chọn hình thức 100% vốn nước ngoài với 63 dự án và 1,26 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 60,5% tổng số dự án và 64,5% tổng vốn đăng ký của Liên bang Nga tại Việt Nam).

Xét về tổng vốn đầu tư, chỉ với 1 dự án lắp ráp và sản xuất phụ tùng xe bus (Công ty TNHH bus industry center) với vốn đầu tư là 1 tỷ USD, Bình Định đứng thứ nhất trong việc thu hút FDI của Liên bang Nga. Tiếp đến là Hà Nội với 25 dự án và 129,5 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 6,6% tổng vốn đăng ký của Liên bang Nga tại Việt Nam).

Hiện, Liên bang Nga có 6 dự án trong lĩnh vực dầu khí với tổng vốn đầu tư là 531 triệu USD, chiếm 27% tổng vốn đăng ký của Liên bang Nga tại Việt Nam./.

Trung Ninh