Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (500 tỷ đồng), 5 năm (300 tỷ đồng) và 15 năm (200 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 700 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,00-6,30%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,00%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/7/2015).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 7.159,30 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh./.

D.T