tp

Cơ cấu phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8.

Theo số liệu tổng hợp của Hiệp hội Thị trường trái phiếu, trong tháng 8/2021, có tổng cộng 52 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước, với tổng giá trị đạt 26.077 tỷ đồng, trong đó có 51 đợt phát hành riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng.

Tổng giá trị phát hành riêng lẻ là 24.077 tỷ đồng và đợt phát hành trái phiếu ra công chúng có giá trị gần 2.000 tỷ đồng (của Công ty cổ phần Masan Meatlife).

Nhóm ngân hàng dẫn đầu về khối lượng phát hành trong cả tháng 8, với tổng giá trị phát hành 10.854 tỷ đồng, chiếm 41,6% tổng giá trị phát hành, trong đó có 2.324 tỷ đồng trái phiếu phát hành tăng vốn cấp 2 của BIDV, Vietinbank, VIB, MB và Viet Capital Bank.

Lãi suất phát hành các trái phiều tăng vốn cấp 2 chủ yếu là lãi suất thả nổi tham chiếu bình quân lãi suất tiết kiệm 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, dao động từ 6,1% đến 7,6%/năm).

Các ngân hàng có khối lượng phát hành lớn gồm: VPBank (2.630 tỷ đồng), OCB (2.000 tỷ đồng), SHB (1.400 tỷ đồng), đều là các trái phiều kỳ hạn 2 - 4 năm, lãi suất cố định 3,5% - 4,2%/năm.

Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ hai, với tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 8.950 tỷ đồng, trong đó khoảng 15% trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm.

Một số tổ chức phát hành có khối lượng phát hành lớn nổi bật trong tháng gồm: Công ty cổ phần Bông Sen (4.800 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư Big Gain (1.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành trong khoảng từ 1 - 4 năm. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8,2 - 13%/năm.

Một số trái phiếu phát hành trước đây nhưng hoàn thành đợt phát hành tháng 8 đáng chú ý như: Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Helios (3.000 tỷ đồng, phát hành ngày 23/6/2021), Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Phước Long (1.050 tỷ đồng, phát hành ngày 30/6/2021), Công ty TNHH Đầu tư Big Gain (1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 30/7/2021), Công ty TNHH Đầu tư và phát triển điện mặt trời Vạn Ninh (595,2 tỷ đồng, phát hành ngày 29/7/2021)./.

Chí Tín