Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á.

Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Nam Định - Phòng giao dịch Hải Hậu.

Địa chỉ: Thửa đất số 517 - 518, xóm Tây Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Thời gian dự kiến hoạt động: 16/11/2023.

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác (6419).

Hân hạnh được phục vụ quý khách!